Güvenlik Politikaları

KAYI İnşaat ve Sanayi A.Ş. (KAYI), Veri Kontrolörü olarak kişisel verilerinizin kullanımına ilişkin anayasal haklarınızı tanır ve saygı duyar ve bunların korunması için elinden gelenin en iyisini yapar.

KAYI, 18 yaşın altındaki herhangi bir kullanıcının kişisel verilerini toplama niyetinde değildir. KAYI Web Sitesinin belirli sayfalarının görüntülenmesi sırasında, bazı bilgiler otomatik olarak bilgisayarınıza kaydedilebilir. Bu bilgiler “Çerez” şeklinde veya benzer dosyalar şeklinde olacak ve ilginize ve / veya tercihlerinize çok daha iyi cevap verebilmek için KAYI Web Sayfalarının iyileştirilmesine ve optimizasyonuna hizmet edecektir. Bununla birlikte, bu Web sitesi, KAYI’nin gizlilik politikalarını kontrol etme yetkisine sahip olmadığı diğer üçüncü taraf web sayfalarına bağlantılar da içermektedir.

Yukarıdaki bilgilere ek olarak, KAYI Web Sitesi ziyaretçilerinin, Şirketin finansal haber bültenlerine erişmeleri veya genel istek ve taleplerini yetkili şirket temsilcilerine iletmeleri, adlarını, soyadlarını ve e -posta adreslerini ilgili web sayfasındaki elektronik forma.

Lütfen KAYI’nın sizin tarafınızdan bize verilen veya Web Sitemizi ziyaretiniz vesilesiyle tarafımızdan toplanan herhangi bir veri ve bilgiyi ele alırken sorumlu ve gerekli özeni göstererek hareket edeceğinden emin olun. KAYI Web Sitesini ziyaretiniz vesilesiyle sağlanan ve toplanan her türlü veri ve bilginin aşağıda belirtilen amaçlarla kendisi tarafından saklanabileceği, işlenebileceği veya aktarılabileceği de size bildirilmelidir:

KAYI’nın veya herhangi bir üçüncü şahsın haklarının, unvanlarının ve güvenliğinin korunması;
yasal veya düzenleyici yükümlülüklere uymak;
Web Sayfası veya ziyaretçileri veya kullanıcıları hakkında istatistiksel toplu veri ve bilgi toplamak ve / veya sağlamak;
Şirketin haber bültenlerini ve mali raporlarını paylaşmak.

Ancak KAYI, açık rızanız olmadan kişisel verilerinizi ticari amaçlarla kullanmamayı, satmamayı veya üçüncü kişilere kiralamamayı taahhüt eder. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini istediğiniz zaman alma ve ayrıca bunların silinmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

KAYI’nın politikası ve kişisel verilerin korunmasına ilişkin haklarınız hakkında aşağıda ayrıntılı bilgi bulabilirsiniz.

Bu beyan yalnızca KAYI tarafından elde edilen ve toplanan ve saklanan her türlü veri ve bilgi için geçerlidir ve geçerlidir.
Bağlantılar

Bu Web Sitesi, yalnızca size kolaylık sağlamak amacıyla, KAYI tarafından herhangi bir şekilde bağlantılı olmadığı ve onunla bağlantılı olmadığı için kontrol edilmeyen diğer üçüncü taraf web sayfalarına da bağlantılar içerir. Bu nedenle KAYI, kişisel veri politikaları, gizlilik bildirimleri ve bu tür diğer üçüncü taraf web sayfalarına uygulanan kullanım koşulları hakkında herhangi bir beyanda bulunmaz ve ayrıca herhangi bir bilginin doğruluğu, gerçekliği, eksiksizliği veya kalitesi konusunda herhangi bir kontrol ve garanti vermez. , veri, metin, yazılım, müzik, ses, fotoğraf, grafik, video, mesaj veya içerdiği diğer mevcut materyaller. Ne kapsayıcılık ne de münhasırlık, bu tür üçüncü taraf web sayfalarının veya sağlayıcılarının veya burada yer alan herhangi bir bilginin KAYI tarafından herhangi bir onay veya zımni onay anlamına gelmez.
Veri Sahiplerinin Dilek ve Talepleri (yani kişisel verileri işlenen kişiler)

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Madde 10 hükümleri uyarınca KAYI, Veri Sahiplerini kişisel verilerinin korunmasına ilişkin hakları konusunda bilgilendirir ve bu hakların nasıl kullanılacağı konusunda onlara yol gösterir. Veri Sahiplerinin haklarının değerlendirilmesi ve onlara gerekli bilgilerin verilmesi amacıyla, gerekli tüm şirket içi adımlar atılmakta ve Kişisel Koruma Kanunu hükümlerine uygun olarak KAYI tarafından tüm idari ve teknik düzenlemeler yapılmaktadır. Veriler, Madde 13.

Bu kapsamda Veri Sahipleri, KAYI Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda belirtilen haklarına ilişkin taleplerini, adresinde yer alan Veri Sahibi Kişisel Veri Başvuru Formunu doldurup imzalayarak KAYI’ya yazılı olarak iletebilir. www.KAYI.com adresini ve burada belirtilen veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği yöntemi izleyerek kimlik bilgi ve belgelerini ekleyecektir.

Bu tür bir başvuru, noter kimlik doğrulamasının, yani Veri Sahibi tarafından söz konusu üçüncü tarafa vekaletnamenin sunulması üzerine Veri Sahibi adına ve adına üçüncü bir kişi aracılığıyla da yapılabilir.

English