Sürdürülebilirlik

KAYI yıllık gelirin ötesinde, topluma karşı sorumluluğun önemli bir değer olduğunun; insanlar ve gezegenimiz için iyi olanın şirkete değer yaratmak için de iyi olduğunun farkındadır. Bu nedenle inşaat ve gayrimenkul geliştirme, iş ve sosyal uygulamalar açısından sürdürülebilirlik prensibini uyguluyoruz.

İş ve Sosyal Uygulamalarda Sürdürülebilirlik:

KAYI’nın iş uygulamalarının merkezinde sürdürülebilirlik ve kurumsal sorumluk ilkeleri yer almaktadır ve KAYI sosyal sorumluluk farkındalığına önem verirken, içinde yaşadığımız doğaya ve çevreye saygılı projeler gerçekleştirmeyi hedeflemektedir.

KAYI’nın dört önemli değere dayanan sürdürülebilir iş uygulamaları vardır:

1– Sağlık ve iş güvenliğini bütün operasyonların içine katmak: KAYI hem şantiyelerde hem de idari ve operasyonel çalışma ortamlarında sağlıklı ve güvenli çalışma ortamını sağlamayı taahhüt etmektedir. KAYI’nın OHSAS 18001:2007 İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemi sertifikası bulunmaktadır, bu sertifikayla KAYI sağlık ve güvenlik konularına verdiği önemi sürdürmektedir.

2– Ekonomik farkındalığı bütün operasyonların içine katmak: KAYI su ve elektrik gibi sınırlı kaynakların ekonomik kullanılması, gereksiz kağıt kullanımının azaltılması, düşük maliyetli çözümlerin ön plana çıkarılması, tüketimin çevresel ve sosyal etkileri üzerinde farkındalığın artırılması ve de tüm bu konularda gelecek adına vizyon oluşturulması adına çalışanlarının farkındalığını arttırmaktadır.

3– Çevresel farkındalığı bütün operasyonların içine katmak: KAYI global iklim sorunlarının farkındadır ve kendi ihtiyaçlarını karşılarken gelecek kuşağa ait haklara da saygı gösterir. KAYI tasarım, inşaat ve işletme aşamalarının bütün adımlarında doğal ekosistemin korunmasına ve iyileştirilmesine odaklanmaktadır.

KAYI’nın ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi Sertifikası ve emisyonların azalımı (yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği) konularına destek sağlayabilmek adına gönüllü karbon ticareti altın sertifikası (Gold Certificate for voluntary carbon trading) bulunmaktadır.

4– Sosyal ve kültürel sürdürülebilirliği bütün operasyonların içine katmak: KAYI hem bugün hem de yarın için ekosistemi destekleyerek; yaşamın kalitesini artıran sürdürülebilir geliştirmeleri destekler, sosyal ve kültürel sürdürülebilirliği geliştirir. KAYI doğal kaynakların sürdürülebilirliğinin önemini anlamaları ve takdir etmeleri için geri dönüşüm ve etkin atık yönetimi konusunda çalışanlarını bilgilendirir.

English